Werkzaamheden

Hieronder vindt u een opgave van werkzaamheden die we voor u kunnen doen. Alle werkzaamheden kunnen eigenlijk in 4 onderdelen verdeelt worden. De klant heeft zelf hierin een vrije keuze tot welk onderdeel een opdracht verleend gaat worden. We kunnen voor deze diverse onderdelen een vrijblijvende offerte maken.

 • Inmeten bestaande toestand 
 • Het maken van schetsen en 3D-impressies.
 • Overleg met gemeente e.d. betreffende de regelgeving en voorschriften bestemmingsplannen 
 • De wensen van de opdrachtgever verwezenlijken in het ontwerp 
 • Voorlopig ontwerp 
 • Definitief ontwerp 
 • Welstandsaanvragen
 • Het maken van bestektekeningen, o.a. doorsneden en relevante details
 • Aanvraag omgevingsvergunning via het OLO (OmgevingsLoket Omgevingsvergunningen) in deze omgevingsvergunning zit o.a. sloopmelding, inritvergunning etc.
 • Het schrijven van een bouwkundig bestek
 • Het maken van werktekeningen (matenplannen, Kozijntekening, details etc.)
 • Overleg met de opdrachtgever, gemeente, constructeur en adviseurs
 • Het vaststellen van een aannemersselectie
 • Het begeleiden van de aanbesteding
 • Directievoering tijdens de bouw
 • Het maken van een stichtingskostenoverzicht 
 • Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase (V&G)
 • Melding doen van het activiteitenbesluit
 • Het laten verzorgen van een EPC-, daglicht- en ventilatieberekening
 • Het laten verzorgen van constructietekeningen en berekeningen
 •